Wat zijn stablecoins – deel 2

Auteur:

Blog #9
29 november 2021

In het vorige blog hebben we gekeken wat stablecoins nu precies zijn en welke verschillende type stablecoins er zijn. In dit deel kijken we waar stablecoins voor worden gebruikt en hoe het zit met de regulering van stablecoins.

Waar worden stablecoins voor gebruikt?

Waar bitcoin en altcoins heel volatiel zijn en grote koersschommelingen eerder regel dan uitzondering zijn, hebben stablecoins een vaste waarde. Je loopt bij een stablecoin minder risico dat je geld in korte tijd minder waard wordt. Alleen als bijvoorbeeld de koers van de dollar daalt, daalt de koers van de stablecoin mee. De vaste waarde van een stablecoin kent echter ook een keerzijde:  door de vaste waarde van een stablecoin beschermt een stablecoin je niet tegen inflatie. Een stablecoin heeft namelijk net zo veel “last” van inflatie als de valuta waar die eraan gekoppeld is.

Een stablecoin werkt op dezelfde manier als andere cryptovaluta’s. Het maakt gebruik van cryptografie, je hebt een wallet adres nodig en je kunt het volledig buiten het bestaande bancaire systeem om aankopen en verkopen. Wil je het versturen naar iemand aan de andere kant van de wereld, dan heeft de ontvanger zijn geld in enkele luttele seconden in zijn eigen wallet staan.

In veel landen worden stablecoins gebruikt om de te betalen belasting te verlagen. In deze landen wordt het omwisselen van crypto’s naar fiat geld gezien als een activiteit waar belasting over betaald moet worden. Als je je crypto’s omzet in stablecoins, dan hoef je hier (nog) geen belasting over te betalen. In Nederland werkt dit belastingtechnisch op een andere manier. In Nederland geef je de waarde op van jouw crypto portefeuille op 1 januari van dat jaar. De waarde van je crypto portefeuille valt onder je vermogen en wordt daarmee belast in box 3. Hier gaan we in het blog over crypto en belastingen verder op in.

Ook is het mogelijk om rentevergoedingen te verkrijgen over je stablecoins. Stablecoins worden gebruikt in de cryptovariant van het traditionele bank systeem: CeFi en DeFi.

DeFi staat voor “Decentralized Finance” en is een grote hype in cryptoland

CeFi staat voor “Centralized Finance” en DeFi staat voor “Decentralized Finance”. Ook hier gaan we in een volgend blog dieper in op deze termen en toepassingen. Voor nu is het goed om te weten dat er behoorlijke rentevergoedingen te behalen zijn op zulke platformen. Als voorbeeld: bij Celsius (een CeFi platform) ontvang je op het moment van schrijven (november 2021) 10.02% rente over je stablecoins. Dat is wel heel veel meer dan bij een traditionele bank! Let echter op: een hoger rendement betekent vaak ook een groter risico. Neem dat wel mee in je overwegingen als je stablecoins wilt wegzetten op een CeFi of DeFi platform.

Nog een toepassing van stablecoins is het gebruiken van stablecoins in landen waar de lokale valuta wordt geplaagd door een valutacrisis of zelfs hyperinflatie. Met het gebruik van stablecoins kunnen de inwoners van zo’n land beter hun bezittingen beschermen en gebruik maken van een stabiele valuta.

Regulering van stablecoins

Stablecoins zijn in heel veel landen nog ongereguleerd, net als alle andere cryptovaluta’s. Maar met alle toepassingen die hierboven zijn beschreven én de explosieve groei van de stablecoin markt (500% groei in het afgelopen jaar) kun je je voorstellen dat ze wel in de  belangstelling staan van de wetgevers. Misschien zou je kunnen zeggen dat ze inmiddels al onder een vergrootglas liggen. Met name die toepassingen waarbij het bancaire systeem volledig wordt omzeild. Hieronder zie je de explosieve groei van de totale market cap van stablecoins:

De afgelopen jaren is de totale market cap van stablecoins explosief gegroeid

In Amerika is een werkgroep opgericht (President’s Working Group (PWG), een adviesorgaan van de Biden-regering) die 1 november 2021 een rapport heeft uitgebracht over stablecoins.  Het uitgebrachte rapport dringt aan op snelle wetgevende maatregelen om de reikwijdte van federaal toezicht uit te breiden naar de snelgroeiende stablecoin markt. Anders gezegd PWG dringt aan op snelle regulering van stablecoins.

Naast adviezen over een snelle regulering identificeert het rapport ook drie specifieke risico’s voor het nationaal belang die uit de ongereguleerde stablecoin markt voortvloeien:

  • Verlies van waarde: het vertrouwen in een stablecoin is voor het overgrote deel gebaseerd op de overtuiging dat hij altijd inwisselbaar is voor het onderpand (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar). Als dit vertrouwen wegvalt, kan dit volgens de PWG leiden tot een zogenaamde stablecoin run, waarbij een groot aantal stablecoin bezitters tegelijkertijd hun stablecoins willen inruilen voor fiat geld. Volgens de PWG zou dit een risico kunnen zijn voor het gehele financiële systeem, niet enkel voor de crypto markt
  • Betaalsysteemriscio’s: in de ogen van de PWG zijn de risico’s die van toepassing zijn op het reguliere betaalverkeer ook in grote mate van toepassing op stablecoins. De PWG ziet vooral een risico in het decentrale karakter van sommige stablecoins waar niet direct invloed is op de uitgifte van die stablecoin
  • Centralisatie van de economische macht: de PWG ziet het risico dat sommige stablecoins de aankomende tijd hard groeien en een groot aandeel van de market cap naar zich toetrekken. Dat is positief voor de stablecoin zelf, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld dat zo’n stablecoin wel heel veel macht in handen krijgt

Naar aanleiding van de adviezen van de PWG heeft de U.S. Senate Banking Committee recent een brief gestuurd naar alle grote stablecoin bedrijven waarin ze vragen om een toelichting hoe het uitgifte proces exact werkt en hoe investeerders worden beschermd. Het verzoek om toelichting bevat een aantal gedetailleerde vragen: hoe kunnen consumenten de betreffende stablecoins aankopen/verkopen, hoeveel stablecoins zijn er uitgegeven, wat zijn factoren die effect hebben op het verhandelen van de betreffende stablecoin, welke exchanges zijn gerelateerd aan het stablecoin bedrijf en zijn er interne reviews/audits/studies die het betreffende stablecoin bedrijf heeft laten uitvoeren.

Ook in Europa wordt hard gewerkt aan regulering, niet enkel voor stablecoins, maar voor de gehele crypto markt. Eind november 2021 heeft de Raad van de Europese Unie een tweetal voorstellen voor digitale activa aangenomen, met als doel het creëren van regelgevingskaders voor cryptovaluta. Het doel is consumentenbescherming en het verminderen van cyberdreigingen.

Hoe gaat dit aflopen? Worden stablecoins en andere cryptovaluta’s op korte termijn inderdaad gereguleerd? En hoe wordt dit aangepakt? Krijgt elke land zijn eigen regels? Komt er een wereldwijde standaard? Niemand die dat op dit moment zeker weet. Maar dat regulering van de cryptomarkt in veel landen een belangrijk topic is, is wel duidelijk. En dat er op korte termijn regulering van de cryptomarkt aan zit te komen, lijkt dan ook heel waarschijnlijk.

Naast regulering van stablecoins en andere cryptovaluta’s zijn veel landen ook bezig om een eigen digitale valuta te ontwikkelen, de “Central Bank Digital Currencies” (CBDC’s). Heel interessant om alle ontwikkelingen over crypto regulering en CBDC’s op de voet te volgen.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Zijn er bepaalde termen of afkortingen nog niet helemaal duidelijk? Of snap je het een beetje, maar krijg je er nog nét niet goed de vinger achter? Zou je het aan iemand anders kunnen uitleggen denk je? Of heb je daar nog wat meer tijd en kennis voor nodig? Of wil je misschien nog méér leren over crypto? Dan kan allemaal. Daar zijn we voor bij Easy Peasy Crypto, jouw persoonlijke crypto coach. Koop een strippenkaart van 5 of 10 online crypto coaching sessies of boek wellicht één of meerdere losse crypto coaching sessies. Dan gaan we samen, één op één, tijdens deze online coaching sessies dieper in op alle crypto vragen die je nog hebt.

En vergeet vooral niet: crypto is spannend, turbulent, emotioneel maar vooral ook heel erg leuk! Enjoy this life-changing rollercoaster ride!