Wat zijn Stablecoins – deel 1

Auteur:

Blog #8
29 november 2021

In het vorige blog hebben we besproken wat altcoins zijn, En we sloten dat blog af met het benoemen van nog een bijzondere categorie van cryptovaluta’s, namelijk de stablecoins. Een stablecoin is een cryptovaluta gekoppeld aan een vaste waarde, bijvoorbeeld aan fiatgeld of aan andere cryptovaluta’s. Dat maakt stablecoins waardevast en stabiel. Waar Bitcoin en altcoins zeer volatiel zijn, is een stablecoin juist stabiel. Stablecoins beginnen meer en meer hun weg te vinden in de cryptowereld. 

De eerste stablecoin zag het licht in 2014, dat was Tether (USDT), en langzamerhand wordt de market cap van stablecoins groter en groter. Als je op de website coinmarketcap.com kijkt, dan zie je in de ranglijst op het moment van schrijven (november 2021) inmiddels 57 verschillende stablecoins staan die op dit moment worden uitgegeven. Grote kans dat je er wel eens van gehoord hebt en je misschien hebt afgevraagd wat een stablecoin nu precies is en wat je ermee kunt. Daar gaan we in dit blog en het volgende blog dieper op in. In dit deel bespreken we wat stablecoins zijn en in het volgend deel bespreken we waar stablecoins voor gebruikt worden en hoe het zit met de regulering van stablecoins.

De top 10 van de stablecoins, gerangschikt op market cap van hoog naar laag, ziet er op coinmarketcap.com op moment van schrijven als volgt uit. Je ziet dat Tether (USDT) de lijst aanvoert, op de voet gevolgd door de USD Coin (USDC). Dit zijn allebei stablecoins die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse Dollar:

Top-10-stablecoins
Op coinmarketcap.com kun je de ranglijst van de top 10 aan stablecoins zien

Verschillende type stablecoins

Een stablecoin is een cryptovaluta die gekoppeld is aan een vaste waarde. Dat maakt een stablecoin waardevast en stabiel. Er zijn verschillende type stablecoins waarbij het verschil tussen die stablecoins zit in een andere “vaste waarde” die gekoppeld is aan de betreffende stablecoin.

We kennen de volgende drie type stablecoins:

1. Stablecoins die gekoppeld zijn aan fiatgeld of andere activa zoals goud

De meeste stablecoins die op de markt zijn, zijn gekoppeld aan fiatgeld. Tether (USDT) en USD Coin (USDC) zijn voorbeelden van stablecoins die gekoppeld zijn aan fiat geld, in dit geval de Amerikaanse dollar.

Eén USDT of één USDC heeft dus altijd de waarde van één Amerikaanse dollar. In principe is het zo dat voor elke uitgegeven stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, één Amerikaanse dollar in bewaring wordt genomen. Zo is de betreffende stablecoin ook écht daadwerkelijk gedekt door fiatgeld. Dit is de manier waarop USDC werkt. Hoe USDT dit doet en wat het daadwerkelijke dekkingspercentage is, is op dit moment niet geheel duidelijk. USDT ligt de laatste tijd daarom ook onder een vergrootglas. Audits zullen moeten vaststellen wat de daadwerkelijke dekkingsgraad is en wat en hoe groot het risico is voor de investeerders in USDT.

USDT
Tether (USDT) is de grootste stablecoin qua market cap

De Amerikaanse dollars die in bewaring zijn genomen, zijn eigendom van één centrale partij. Bij de USDC is dit bijvoorbeeld het bedrijf Circle. Circle geeft de USDC stablecoin uit en in ruil daarvoor wordt een even groot aantal Amerikaanse dollars in bewaring genomen.

De centrale partij die de dollars in bewaring heeft, heeft daarmee ook alle zeggenschap over die Amerikaanse dollars. We noemen deze stablecoins dan ook wel gecentraliseerde stablecoins.

Je kunt je voorstellen dat dit ook een risico met zich meebrengt. Want wat gebeurt er als de centrale partij besluit om al het geld dat ze in bewaring hebben mee te nemen en van de aardbodem te verdwijnen? Juist, dan wordt de betreffende stablecoin in één klap waardeloos en ben je als investeerder je geld kwijt.

Voordelen van dit type stablecoinNadelen van dit type stablecoin
 • De stablecoin wordt gedekt door echt fiatgeld of andere activa en wordt niet zonder onderpand “uit de lucht”gecreëerd
 • Alle in omloop zijnde stablecoins kunnen daadwerkelijk weer worden omgeruild voor fiatgeld. Dit is van belang bij een zogenaamde “stablecoin run” als iedereen zijn stablecoins tegelijkertijd wil omzetten in fiatgeld
 • Concept van deze stablecoin is eenvoudig te begrijpen
 • Het niet afhankelijk zijn van fiatgeld is één van de voordelen van cryptovaluta’s. Dit type stablecoin is echter wel afhankelijk van fiatgeld
 • Gecentraliseerde stablecoin. Als de partij die de betreffende dekking in bewaring heeft er vandoor gaat wordt de betreffende stablecoin in één klap waardeloos
 • Er zullen audits moeten worden uitgevoerd om de exacte dekkingsgraad van de stablecoin te kunnen vaststellen

 

2. Stablecoins die gedekt worden door andere cryptovaluta’s

Een ander type stablecoin is een stablecoin die gekoppeld is andere cryptovaluta. Dat klinkt al wat ingewikkelder dan een koppeling met fiatgeld, dus dat gaan we even verder toelichten. Een voorbeeld van een stablecoin die gekoppeld is aan andere cryptovaluta’s is DAI.

DAI
DAI is een stablecoin die gedekt wordt door andere cryptovaluta's

DAI is een stablecoin die een waarde heeft van één Amerikaanse dollar. DAI wordt echter niet gedekt door fiatgeld, maar door een mix van andere cryptovaluta’s. Hoe werkt dat dan? DAI wordt gecreëerd als iemand een lening in DAI wil afsluiten en zijn eigen cryptovaluta inbrengt als onderpand voor die lening. De lening wordt uitgekeerd in DAI waarmee nieuwe DAI gecreëerd wordt. De cryptovaluta’s van de kredietnemer die als onderpand dienen, worden veilig opgeslagen in een soort kluis op de Ethereum blockchain, in een zogenaamd “smart contract”.

Wat een smart contract precies is zullen we in een ander blog toelichten. Voor nu is het voldoende om te weten dat een smart contract volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd door een software protocol en dat er geen mens aan te pas komt. De uitvoering van een smart contract gaat dus volledig automatisch. Een groot voordeel van DAI is dat het niet beheerd wordt door een privébedrijf (één centrale partij), maar door een gedecentraliseerde autonome organisatie via een software protocol, in het Engels een Decentralized Autonomous Organization (DAO) genoemd. DAO is een term die je met name bij “decentralized finance” (DeFi) tegen zult komen.

Als de kredietnemer zijn lening in DAI heeft ontvangen en zijn eigen cryptovaluta’s als onderpand zijn opgeslagen in de kluis, kan hij niet meer bij zijn eigen cryptovaluta’s. Dat zal pas weer kunnen op het moment dat de lening volledig is afgelost. Het software protocol (bij DAI heet dit het Maker Protocol) zal checken of er aan alle voorwaarden van het smart contract is voldaan, bijvoorbeeld of de kredietnemer het geleende bedrag in zijn geheel heeft terugbetaald. Als dat het geval is zal hij weer toegang krijgen tot zijn eigen cryptovaluta’s die gedurende de looptijd van de lening vastzaten in een kluis op blockchain.

Om de koers van DAI op één Amerikaanse dollar te houden zal er dus continue door het Maker Protocol gecheckt moeten worden of de koers van alle cryptovaluta’s die in de kluis zitten nog steeds de waarde van één Amerikaanse dollar vertegenwoordigt. Zo niet, dan neemt het software protocol de juiste acties om de koers van de DAI weer terug te brengen naar één Amerikaanse dollar. Een zelfregulerend software protocol dus. De hoeveelheid cryptovaluta’s in de kluis is altijd “over-collaterized”. Wat betekent dat er meer waarde aan cryptovaluta’s in de kluis zit dan er aan DAI is uitgegeven. Hierdoor kan een eventuele koersdaling op de cryptomarkten worden opgevangen om zo toch de waarde van één Amerikaanse dollar te behouden.

Kun je DAI dan enkel verkrijgen door een lening in DAI aan te gaan waarbij je dan je eigen cryptovaluta’s als onderpand moet geven? Nee, dat hoeft niet. Je kunt DAI ook aanschaffen op een grote exchange zoals Binance of Coinbase. En als je DAI bezit omdat je een lening bent aangegaan, dan kun je die DAI ook verhandelen op een grote exchange. Echter om weer toegang te krijgen tot je eigen cryptovaluta’s die vastzitten in de kluis op de blockchain zul je wel aan alle voorwaarden van het smart contract moeten voldoen, bijvoorbeeld het tijdig en volledig aflossen van de lening.

Voordelen van dit type stablecoinNadelen van dit type stablecoin
 • De stablecoin wordt alleen gecreëerd als er ook daadwerkelijk cryptovaluta’s als onderpand tegenover staan. Ze worden niet “uit de lucht” gecreëerd.
 • Gedecentraliseerde stablecoin. Er is niet één partij eigenaar van de DAI of cryptovaluta’s in de kluis op de blockchain
 • De uitgifte van DAI en het opslaan van de cryptovaluta’s die als onderpand dienen gebeurt op de Ethereum blockchain waardoor dit volledig geautomatiseerd en transparant is en geen audits nodig zijn
 • Concept van deze stablecoin is complexer dan een stablecoin gedekt door fiatgeld of andere activa zoals goud
 • De waarde van het onderpand is hoger dan de waarde van de uitgegeven DAI (over-collaterized). Je zult dus altijd meer cryptovaluta’s in onderpand moeten geven dan je uitgekeerd krijgt in DAI
 • Er bestaat altijd het risico dat de waarde van de cryptovaluta’s, die dienen als onderpand, enorm gaat dalen

3. Stablecoins die worden aangestuurd door een algoritme

Deze derde categorie stablecoins wordt aangestuurd door een software algoritme die vraag en aanbod zó op elkaar afstemt dat de stablecoin een vaste waarde of koers vertegenwoordigt.

Dit software algoritme zorgt ervoor dat het aanbod van het aantal stablecoins wordt verhoogd wanneer de koers van de munt stijgt en verlaagd wanneer de koers van de stablecoin daalt.

Stel dat de stablecoin de waarde vertegenwoordigt van één Amerikaanse dollar en de koers van de stablecoin stijgt en hoger wordt dan één Amerikaanse dollar, dan geeft het algoritme extra stablecoins uit om het totale aanbod te vergroten net zolang totdat de koers van de stablecoin weer gedaald is naar één Amerikaanse dollar. Wanneer de koers van de stablecoin daalt en de prijs te laag wordt, dan koopt het algoritme de stablecoins van de markt terug. Daarmee wordt het totale aanbod verkleind en zal de koers van de stablecoin weer stijgen. Je kunt je voorstellen dat het laten stijgen van de koers, wanneer deze te laag is, lastiger is dan de koers te laten stijgen door het bijmaken van de munten. Want als de stablecoin niet wordt aangeboden op de markt, dan wordt het voor het algoritme ook lastig om deze terug te kopen om het totale aanbod te verkleinen.

Zo zorgt het algoritme ervoor dat de koers stabiel blijft. Ook hier komen geen mensen aan te pas. Dit wordt enkel en alleen uitgevoerd door een software protocol.

Een voorbeeld van een stablecoin die wordt aangestuurd door een software algoritme is Terra (UST). In het stablecoin overzicht van coinmarketcap wat hierboven staat kun je zien dat UST op de vierde plek staat qua market cap.

Hoe werkt UST? Deze stablecoin heeft eveneens de waarde van één Amerikaanse dollar en wordt gecreëerd op de Terra blockchain. Dit is dus weer een andere blockchain dan bijvoorbeeld de Bitcoin blockchain of de Ethereum blockchain. Het creëren van een stablecoin wordt “minten” genoemd.  

Terra-UST
Terra (UST) is een stablecoin die wordt aangestuurd door een software algoritme

Naast de stablecoin UST kent de Terra blockchain ook een eigen cryptovaluta: de LUNA. We noemen LUNA ook wel de “native token” of “native cryptocurrency” van de Terra blockchain. Anders gezegd  LUNA is de eigen inheemse munt van de Terra blockchain. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Bitcoin, dit is de native cryptocurrency van de Bitcoin blockchain en Ether, dit is de native cryptocurrency van de Ethereum blockchain. Op de Terra blockchain onderscheiden we dus twee verschillende crypto’s: LUNA als native cryptocurrency en UST als de stablecoin van de Terra blockchain.

Maar wat hebben LUNA en UST nou met elkaar te maken? Dat zit zo: het algoritme, dat ervoor zorgt dat de koers van UST één Amerikaanse dollar blijft, gebruikt LUNA om koersschommelingen van UST op te vangen. Als de koers van UST omhoog gaat, zet het algoritme LUNA om in UST om zo meer UST op de markt te brengen. Dit zal de koers van UST weer verlagen naar één Amerikaanse dollar. Omgekeerd, als de koers van UST daalt, dan zet het algoritme UST om in LUNA om het totaal aantal UST te verlagen en zo de prijs te doen stijgen. We zien dat het algoritme van UST er hierdoor in slaagt om de koers van UST stabiel te houden. Net als DAI is UST ook een gedecentraliseerde stablecoin.

Voordelen van dit type stablecoinNadelen van dit type stablecoin
 • Geen onderpand nodig in de vorm van fiat geld of andere cryptovaluta’s
 • Gedecentraliseerde stablecoin
 • Concept van deze stablecoin is complexer dan van andere type stablecoins
 • Concept is relatief nieuw (UST kwam in eind 2020 voor het eerst op de markt) en moet zich op de langere termijn nog bewijzen

In deel 2 over stablecoins gaan we verder met de uitleg over stablecoins. Dan kijken we waar stablecoins allemaal voor worden gebruikt en hoe het zit met de regulering van stablecoins.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Zijn er bepaalde termen of afkortingen nog niet helemaal duidelijk? Of snap je het een beetje, maar krijg je er nog nét niet goed de vinger achter? Zou je het aan iemand anders kunnen uitleggen denk je? Of heb je daar nog wat meer tijd en kennis voor nodig? Of wil je misschien nog méér leren over crypto? Dan kan allemaal. Daar zijn we voor bij Easy Peasy Crypto, jouw persoonlijke crypto coach. Koop een strippenkaart van 5 of 10 online crypto coaching sessies of boek wellicht één of meerdere losse crypto coaching sessies. Dan gaan we samen, één op één, tijdens deze online coaching sessies dieper in op alle crypto vragen die je nog hebt.

En vergeet vooral niet: crypto is spannend, turbulent, emotioneel maar vooral ook heel erg leuk! Enjoy this life-changing rollercoaster ride!