Wat zijn altcoins?

Auteur:

Blog #7
22 november 2021

Heb je wel eens de term “altcoins” voorbij horen komen? Vast wel. Maar wat zijn altcoins? Eigenlijk kunnen we hier een hele korte definitie van geven: de term altcoins is namelijk een verzamelnaam voor alle cryptocurrencies  behalve Bitcoin. Het is een samenvoeging van “aternative” en “coins”, oftewel vertaald in het Nederlands: alternatieve munten. Als we het bij deze definitie zouden laten, dan zouden we wel een heel kort blog hebben dit keer. Er valt echter nog veel meer over altcoins te vertellen.

Waar Bitcoin ontworpen is als een peer-to-peer cashsysteem, zie je bij altcoins een verscheidenheid aan verschillende toepassingen. Zoveel altcoins, zoveel crypto projecten. Om je een idee te geven hoeveel verschillende altcoins er zijn: op Coinmarketcap.com staan op moment van schrijven (november 2021) al bijna 7500 verschillende altcoins in de lijst. En dat zijn ze dan nog lang niet allemaal. Er zijn echt duizenden verschillende altcoins. Dat zijn er best veel en uiteraard lang niet allemaal even succesvol. Onze tip: doe altijd zelf je eigen onderzoek naar een crypto project vóórdat je in een crypto gaat investeren. Dit kan je echt behoeden voor slechte investeringen met bijbehorend verlies. Ok folks, fasten your seatbelt, dan duiken we in de wereld van de altcoins.

Altcoins zijn evenals Bitcoin cryptocurrencies

Net als Bitcoin, zijn altcoins ook cryptocurrencies. “Crypto’s” heten zo omdat ze werken met cryptografie. Cryptografie  (een samenvoeging uit het Oudgrieks, κρυπτός kruptós “verborgen,” en γράφειν gráphein “schrijven”) houdt zich bezig met technieken voor het verbergen of versleutelen van te verzenden data of informatie. Alleen de ontvanger beschikt over de juiste sleutel om de te ontcijferen gegevens in hun originele vorm te herstellen. Een hele bekende toepassing van cryptografie waar je vast wel eens wat over hebt gehoord was de in 1920 in Duitsland ontwikkelde Enigma machine. Zo bekend dat er zelfs films over zijn gemaakt, bijvoorbeeld “The Imitation Game”.

Cryptografie bij cryptocurrencies maakt gebruikt van zogenaamde “asymmetrische cryptografie” met public keys en secret keys, waarbij je de secret key nodig hebt om de versleutelde cryptotransactie te ontcijferen en hiermee te bewijzen dat het echt jouw crypto’s zijn. Deze methode heeft als voordeel dat de secret key niet uitgewisseld hoeft te worden, met alle risico’s van dien, terwijl de public key bekend is en zelfs gedeeld mag worden. Dit heeft ook een groot nadeel: verlies je namelijk je secret key, dan ben je helaas ook al je crypto kwijt. Want zonder secret key is het onmogelijk om de versleutelde cryptotransactie te ontcijferen. Je zult helaas niet de eerste zijn die dit overkomt. Goeie tip: berg je secret key dus goed op en wees er heel erg zuinig op!

Met de public key wordt de transactie versleuteld en met de secret key weer ontsleuteld

Zoals je ziet bestonden deze cryptografische technieken al lang vóórdat Bitcoin ontwikkeld werd; Bitcoin en altcoins maken op een handige manier gebruik van deze reeds bestaande technieken. Cryptografie is het fundament waarop crypto’s gebouwd zijn: zonder cryptografie, geen cryptocurrencies.

Market cap

Als het over assets gaat, zoals Bitcoin, altcoins, maar ook aandelen en goud enz., dan gaat het heel vaak over de “market cap” of in het Nederlands “marktkapitalisatie”. Goed om hier even wat gedetailleerder naar te kijken. Want wat is market cap nou precies? Market cap wordt gebruikt om de totale waarde van een cryptocurrency te bepalen en onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Hoe hoger de market cap van een cryptocurrency, hoe groter de totale waarde van deze crypto en hoe hoger deze in de ranglijst staat. Op websites als Coinmarketcap.com zie je de verschillende crypto’s gerangschikt naar market cap. Hoe wordt de market cap bepaald? Dat is eigenlijk heel simpel: de huidige koers wordt vermenigvuldigd met het aantal in omloop zijnde munten.

Veel mensen denken dat de koers de waarde van een cryptocurrency bepaalt, maar dat is niet het geval: het is de market cap die de waarde van een crypto bepaalt. Als je je oor te luisteren legt dan hoor je vaak iemand zeggen: “ik ga die en die munt kopen, want die kost maar enkele centen of nog minder dan een cent. Kans dat die 10x meer waard wordt is groter dan een munt van bijvoorbeeld €100”. Dit hoeft dus helemaal niet zo te zijn, dit hangt volledig af van de market cap van die munt. De market cap geeft je een goed idee hoeveel nieuw geld er in die munt moet worden geïnvesteerd om de koers te laten stijgen.

Hoe hoger de market cap, hoe hoger de munt in de ranglijst staat op coinmarketcap.com en hoe meer nieuw geld er moet worden geïnvesteerd voor een koersstijging.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:

We nemen een crypto met 1.000.000 munten (1 miljoen) in omloop en een huidige koers van €10. Dan is de totale market cap van deze crypto (1.000.000 x €10)= €10.000.000 of anders gezegd 10 mln euro. Hoeveel geld is er dan nodig om de koers van deze munt met 1 euro te laten stijgen naar een koers van €11? Het aantal in omloop zijnde munten blijft gelijk. En bij een koers van €11 krijgen we een nieuwe market cap van (1.000.000 x €11)=€11.000.000 of 11 mln euro. Een verschil van 1 mln euro. Er moet dus 1 mln euro in deze munt geïnvesteerd worden om een koersstijging van €1 te behalen. Op deze manier kun je zelf onderzoek doen wat de waarschijnlijkheid is van een bepaalde koersstijging en of je wel of niet in die cryptovaluta wilt investeren.

Om je een idee te geven: de totale market cap van BTC is op het moment van schrijven (november 2021) 1 biljoen euro (een 1 met 12 nullen) en in het Engels is dat 1 trillion euro. De totale market cap van de altcoin markt is op dit moment 1.26 biljoen euro. De totale market cap van de gehele crypto space is dan (1+1.26)= 2.26 biljoen euro, in het Engels is dat 2.26 trillion euro.

Market cap van BTC staat momenteel op 1 trillion USD

Om voor BTC een market cap van 2 biljoen euro te realiseren (dat is een verdubbeling van de huidige market cap) is een verdubbeling van de koers nodig: een stijging van de huidige koers rond de €59.000 naar een koers van rond de €118.000. Anders gezegd: voor een BTC koers van rond de €120.000 is 1 biljoen euro aan nieuw geld (aan nieuwe investeringen in BTC) nodig. En dat is enorm veel geld! Echter, om het in perspectief te zien: stel dat BTC inderdaad de komende jaren de functie van digitaal goud overneemt, zoals veel crypto analisten denken, en BTC een even grote market cap krijgt als goud op dit moment (goud heeft momenteel een market cap van 10 biljoen euro) dan zou dat een vertienvoudiging (10x) betekenen van de huidige koers van BTC. Dus wie weet wat er nog in het vat zit voor BTC!

Risico’s van altcoins

De hoogte van de waarde van de market cap zegt ook iets over de investeringsrisico’s en volatiliteit van de betreffende cryptovaluta. Want hoe hoger de market cap, des te meer geld er nodig is om een koerswijziging te realiseren. Bij altcoins met een lage market cap kan het zijn dat één slecht nieuwsbericht er al voor zorgt dat mensen hun munt massaal verkopen en dat daarmee de prijs enorm daalt. Wat resulteert in een hoge volatiliteit met kans op grote koersschommelingen.

Een algemene regel is dan ook: hoe lager de market cap van een altcoin, hoe groter het investeringsrisico en hoe groter de kans op forse koersschommelingen (volatiliteit).

Je kunt de volgende twee indelingen als voorbeeld gebruiken:

  • Low cap cryptovaluta’s: dit zijn de crypto’s met een lage market cap. Als je in de ranglijst van coinmarketcap.com kijkt zijn dit alle altcoins vanaf plek 50 en hoger. Dus alles vanaf plek 50 tot het einde van de ranglijst
  • Mid cap cryptovaluta’s: dit zijn alle crypto’s met een medium market cap. In de ranglijst van coinmarketcap.com zijn dit de altcoins van plek 10-50
  • High cap cryptovaluta’s: dit zijn alle crypto’s met een hoge market cap. In de lijst van coinmarketcap.com zijn dit de cryptocurrencies op de plekken 1-10

Je zou ook voor een indeling op basis van de waarde van de market cap (in dollars) kunnen kiezen:

  • Low cap: alle crypto’s met een waarde kleiner dan 1 miljard USD
  • Mid cap: alle crypto’s met een waarde tussen de 1-10 miljard USD
  • High cap: alle crypto’s met een waarde groter dan 10 miljard USD

Uiteraard staat het je volledig vrij om de indeling aan te passen naar je eigen wensen. Als voor jou een crypto pas een low cap altcoin is vanaf plek 100 in de lijst of je wilt een grens hanteren van 0.5 miljard USD, dan hanteer je deze indeling. Kies wat bij je past!

Op de website van coinmarketcap staan cryptovaluta’s gerangschikt op market cap

Natuurlijk spelen er naast de waarde van de market cap, ook zaken als “wat staat er beschreven in de whitepaper”, “hoe ziet het projectteam eruit”, “hoe ziet de roadmap eruit” en “hoeveel munten zijn er in handen van één groep (bijvoorbeeld de eigenaren)” een grote rol bij het beoordelen van een crypto project. Daarom is het zo belangrijk om je eigen onderzoek te doen: DYOR staat voor “Do Your Own Research”. Niet voor niets worden sommige altcoins “shitcoins” genoemd omdat het crypto projecten zijn die niets zullen bijdragen of opleveren. In het blog over het doen van eigen onderzoek komen we hier uitgebreid op terug.

Misschien heb je wel eens gehoord van “pump & dump”. Dit is het bewust opkrikken van de koers (pump) om deze dan in hele korte tijd te verkopen zodat de koers heel snel daalt (dump). Je kunt je voorstellen dat dit met name gebeurt bij low cap altcoins omdat hiervan de koers veel makkelijker te manipuleren is. Als je de koers van een munt in korte tijd heel erg ziet stijgen of je ziet een bepaalde munt heel erg worden gehypet op social media, wees dan op je hoede. Dit zou best wel eens een pump & dump kunnen zijn.

Bitcoin dominantie

Zoals we hierboven al zagen is Bitcoin de grootste cryptovaluta in market cap. Ook in dagelijks handelsvolume overstijgt Bitcoin alle andere altcoins.

Je kunt stellen dat Bitcoin het grootste deel van de crypto markt in handen heeft en daarmee de markt domineert ten opzichte van de altcoins.

Deze dominantie kunnen we uitdrukken in een percentage: de Bitcoin dominantie of Bitcoin dominance.

Om de Bitcoin dominantie te berekenen wordt de Bitcoin market cap gedeeld door de market cap van de totale crypto markt. In de paragraaf over market cap zagen we dat de market cap van Bitcoin op moment van schrijven 1 biljoen euro is en de totale market cap van alle cryptovaluta’s bij elkaar 2.26 biljoen euro. De Bitcoin dominantie is dan (1/2.26)*100% = 44.2%.

Hieronder zie je de grafiek van de Bitcoin dominantie door de jaren heen (deze chart komt van tradingview.com). Zoals je kunt zien was de Bitcoin dominantie in de jaren hiervoor veel hoger dan dat ie nu is. Dat komt omdat er steeds meer succesvolle altcoins zijn die ook een deel van de totale taart afsnoepen van Bitcoin. De markt wordt steeds minder bepaald door enkel en alleen Bitcoin en daarmee zie je de Bitcoin dominantie langzaam afnemen.

Chart van tradingview.com met de BTC dominantie door de jaren heen

Altseason

Als de Bitcoin dominantie meer en meer afneemt, kan dat een teken zijn dat er een zogenaamd altseason voor de deur staat. Dit is een periode waarin de Bitcoin dominantie aanzienlijk daalt en de koersen van de altcoins naar ongekende hoogtes stijgen. Geld wat eerst in Bitcoin zat wordt eruit gehaald en in altcoins gestopt. Als we terugkijken in de geschiedenis van crypto, zien we dat eind december 2017 de Bitcoin dominantie in korte tijd zakt van 69% naar 37%. Gelijktijdig zien we dat de koers van bijvoorbeeld Ethereum in diezelfde periode een koersstijging doormaakt van 13.400%! Deze periode is vooralsnog de boeken in gegaan als het grootste altseason tot dusver. In maart 2018 herhaalt zich dit nog een keer en daalt de Bitcoin dominantie van 50% naar 38% in een tijdspanne van 40 dagen. Ook nu kan dit weer worden aangemerkt als een altseason en stijgen de koersen van de altcoins wederom aanzienlijk.

Stablecoins

Naast Bitcoin en altcoins bestaat er nog een bijzondere categorie van cryptovaluta’s: de stablecoins. Waar altcoins een sterke correlatie met Bitcoin hebben (als de koers van BTC daalt, dalen bijna altijd de koersen van de altcoins mee behalve in het altseason) heeft de stablecoin dat juist niet. Een stablecoin is een cryptomunt die gelinkt is aan een vaste waarde zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar (USD) en altijd evenveel waard is als die dollar. Een stablecoin die bijvoorbeeld gedekt wordt door de USD volgt één op één de koers van de USD. De stablecoin moet op deze manier stabiliteit en waardevastheid bieden. In het volgende blog gaan we uitgebreider in op stablecoins, dat blog vind je hier.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Zijn er bepaalde termen of afkortingen nog niet helemaal duidelijk? Of snap je het een beetje, maar krijg je er nog nét niet goed de vinger achter? Zou je het aan iemand anders kunnen uitleggen denk je? Of heb je daar nog wat meer tijd en kennis voor nodig? Of wil je misschien nog méér leren over crypto? Dan kan allemaal. Daar zijn we voor bij Easy Peasy Crypto, jouw persoonlijke crypto coach. Koop een strippenkaart van 5 of 10 online crypto coaching sessies of boek wellicht één of meerdere losse crypto coaching sessies. Dan gaan we samen, één op één, tijdens deze online coaching sessies dieper in op alle crypto vragen die je nog hebt.

En vergeet vooral niet: crypto is spannend, turbulent, emotioneel maar vooral ook heel erg leuk! Enjoy this life-changing rollercoaster ride!